Dialoog gaat nieuwe fase in

Gisteravond is tijdens de vergadering van de Dialoogtafel besloten dat de dialoog een nieuwe vorm krijgt. Naar aanleiding van de evaluatie door de RuG hadden zowel de provincie als de gemeenten hun visie voor de toekomst van de tafel geformuleerd. Eerder deze week kwamen de maatschappelijke organisaties met het nieuws dat zij zich verenigen in het Groninger Gasberaad en formuleerden ook zij hun toekomstvisie op de dialoog. Er leek een impasse te ontstaan, maar tijdens het overleg zijn de tafeldeelnemers, mede dankzij de inzet van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders, tot een nieuwe vorm voor de dialoog gekomen.
De NCG krijgt in zijn governancestructuur straks twee stuurgroepen: een maatschappelijke en een bestuurlijke. In de maatschappelijke stuurgroep overlegt hij met een delegatie van het Groninger Gasberaad. In de bestuurlijke stuurgroep met provincie en gemeenten. Het is zijn uitdrukkelijke intentie te komen tot besluiten die in beide stuurgroepen gedragen worden.

Nieuwe onafhankelijk voorzitter
De maatschappelijke stuurgroep krijgt een eigen, onafhankelijke voorzitter. Jacques Wallage maakte tijdens de vergadering bekend dat zowel hij als Jan Kamminga die functie niet zullen vervullen. “Zo’n nieuwe fase vraagt om een nieuwe voorzitter“, aldus Wallage.

Invulling nieuwe overlegvorm
De komende weken gaan de huidige voorzitters samen met de NCG en het Groninger Gasberaad invulling geven aan de nieuwe overlegvorm. Ook wordt zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter gezocht.